ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan 365 Idéer och äventyr samt Trettio-2 HB, och den som själv eller genom annan träffar avtal med 365 Idéer och äventyr samt Trettio-2 HB enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet gäller Vinterfjällskurs. Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive moms.

Vem är ansvarig?

Ansvariga för arrangemanget är:

Eva Söderström genom Trettio-2 HB, Djupvik Rosenlid, 641 92 Katrineholm.
Tel: 0736-264158, Org,nr 969762-1804. Företaget har F-skatt.

Louise Östberg genom 365 Idéer och äventyr, Skolbacken 2, 846 72 Funäsdalen,
Tel: 070-6332011, Org.nr: 740909-0029. Företaget har F-skatt.

När blir min bokning bindande?

Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är betald.

När ska betalning ske?

Anmälningsavgift om 1000 kronor betalas senast 15 dagar efter bokningstillfället. Slutlikvid skall betalas 30 dagar före ankomst, eller om bokningen görs senare än 30 dagar innan ankomst, ska full betalning erläggas direkt.

Betalning sker till bg 102-3506 eller till swish 123 571 9992

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid kommer din bokning att avbokas. Notera att ingen betalningspåminnelse kommer att skickas ut. Missar du betalning av bokningens slutlikvid, så räknas även detta som en avbeställning från din sida.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan ankomst behåller vi anmälnings­avgiften. Från 30 dagar och fram till ankomstdag utgår ingen återbetalning. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Vid förhinder kan du överlåta din plats till någon annan. Meddela arrangören om detta.

Avbokning sker per mail till eva@trettio-2.se

Information om risker i samband med fjällturen

Enligt Konsumentverkets riktlinjer skall den som arrangerar aktiviteten informera deltagarna om de risker som föreligger i samband med den.

Denna information får du för att du som deltagare ska bli medveten om de risker som finns i samband med aktiviteten innan vi ger oss ut på fjället.

När vi rör oss på fjället kan vi utsätta våra kläder och utrustning för ett slitage som gör att de riskerar att skadas. Även vi människor riskerar att skadas när vi är aktiva och vistas i fjällmiljö, såsom skavsår, brännskador nedkylning osv.

För att turen ska bli så säker och trevlig som möjligt förväntar vi oss att deltagarna efterföljer de säkerhetsanvisningar som ledarna ger, detta för att inte äventyra deltagarnas och gruppens säkerhet.

Vi förväntar oss också att deltagarna uppträder med respekt mot sina medmänniskor.

Du skall som deltagare ha en fysisk förmåga att förflytta dig och din utrustning minst 10 km per dag i varierad fjällterräng.

Vi rekommenderar dig att se över din hemförsäkring och eventuellt teckna en kompletterande reseförsäkring om du vill skydda dig extra.

I och med att jag betalar slutlikviden intygar jag att jag har läst och förstått denna information.

%d bloggare gillar detta: