# 253 – # 259 – Äventyrsidéer för vanliga vardagar

# 253 - Yoga på toppen av Ekholmsnäsbacken. Löpning till och uppför backen, därefter ett skönt yoga pass med Lidingös bästa utsikt. # 254 - Geocache. Vi flyttade på vår egenutlagda cache för att den skulle bli godkänd av cacheadministratören. Geocache är ett perfekt Vardagsäventyr, både kvällstid och helger. Ta med pannlampa och dra ut …

# 238 – # 245 – Pizza i ugn över eld, syftkompassträning, kajak och annat äventyrligt

# 238 - Lidingöloppet # 239 - Naturreservatsvandring # 240 - Kajak # 241 - MTB # 242 - Kompassnavigering # 243 - Pizza över elden # 244 - MTB-ledarkurs # 245 - Cykelutflykt, Lidingö Challenge och Äventyrsfilm Äventyrsveckans startade i söndags med att alla barn ville springa Lidingöloppet. Ett fantastiskt arrangemang med hundratals, om …

# 216 och # 217 På Strövarledarkurs

Äventyrdagarna 216-217 tillbringades tillsammans med 9 andra kursdeltagare på Strövar- och Frilufsarledarkurs i Friluftsfrämjandets regi. Jag har varit med som hjälpande förälder vi många tillfällen i båda mina söners strövargrupper under de år som de varit strövare. Nu i höst hade alla föräldraledare hoppat av från Lucas grupp och jag blev tillfrågad om jag ville …